Регистрация

кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми.

Лични данни на кандидата

Кандидатстване за образователно-квалификационна степен

Пояснение: Ако кандидатствате след средно образование, изберете "Бакалавър" и попълнете данните от средното образование и начина на кандидатстване – с матура и с приемен изпит. Ако кандидатствате за магистратура, изберете "Магистър" и попълнете данните за завършеното висше образование.

Диплома за средно образование

Пояснение: Ако нямате специалност в дипломата, запишете в това поле НЕ.
Прикачете снимки на документа, използвайки файлов формат JPG или изпратете дипломата си като електронен документ на електронна поща priem@bfu.bg.

Кандидатствам с

Изпит

Пояснение: Виж срокове и дати за прием на документи, кандидатстване и класиране в БСУ.

Матура

Избор на специалности в бакалавърски програми

Диплома за висше образование

Прикачете снимки на документа, използвайки файлов формат JPG или изпратете дипломата си като електронен документ на електронна поща priem@bfu.bg.

Избор на специалности в магистърски програми

Плащане