Електронен прием

 

Изображение на сградата на Бургаски свободен университет

Информация

Бургаският свободен университет предлага прием в бакалавърски и в магистърски програми по специалности, наложени в практиката и гарантиращи успешна професионална реализация.

Достъпни електронни информационни ресурси на Бургаски свободен университет.

Кандидатствай