БСУ // Е-ПРИЕМ

 

Бургаският свободен университет предлага прием в бакалавърски и в магистърски програми по специалности, наложени в практиката и гарантиращи успешна професионална реализация.

Кандидатствай